اجرای زنده ترانه "تنها با گلها"با صدای امیرشرقی با مجوزی از جهان نوای ترنم

اجرای زنده ترانه "تنها با گلها"با صدای امیرشرقی با مجوزی از جهان نوای ترنم